319 Grafräknare på högstadiet – en ingång till matematik

Gs
Workshop

Jonas Hall

Att konsekvent använda grafräknare i undervisningen på högstadiet ger eleverna en ny ingång till matematiken. Sedda som ett pedagogiskt hjälpmedel och använda på rätt sätt med pedagogens guidande hjälp kan eleverna se problem i olika representationer, utforska okända begrepp och få bättre och djupare stöd för sin problemlösning. Den
tekniskt skicklige pedagogen kan dessutom programmera räknarna till att göra nästan vad som helst, t.ex. leverera huvudräkningsuppgifter som automatiskt rättas, konkre-tisera vad det matematiskt korrekta beräkningssättet är då man ”lägger på 15%” eller konvertera tal till och från romersk skrift. Deltagare kommer att få tillgång till en grafräknare samt få material som visar exempel på planeringar, lånekontrakt, elevinstruktioner m.m. Det går även bra att ta med sin egen grafräknare (TI-83/84 Plus) och tanka över program och applikationer.

Jonas Hall är lärare och lokal skolutvecklare på Mörbyskolan i Danderyd, Sverige och jobbar aktivt med teknologi i Matematikundervisningen.

Klicka här för full dokumentation

Hem