202 Nya mål i matematik och nationellt prov i årskurs 3

Allm, Skolledare
Föreläsning

Wolfgang Dietrich
Kirsti Löfwall Hemmi
Maj Götefelt

Skolverket presenterar sina förslag till mål i matematik för årskurs 3 som är planerat att gälla från hösten 2008. I korthet redovisas också upplägget för arbetet med det nationella provet som kommer att ges första gången våren 2009. Frågan om implementerings- och kompetensutvecklingsinsatser berörs också.

Klicka här för full dokumentation

Hem