516 ”I början var det svårt – men nu har vi lärt oss!” Subtraktionsundervisning i åk 1-6

Gr, Skolledare
Föreläsning

Margareta Löfstedt

Matematikdidaktisk verksamhetsutveckling, så hette kursen och aldrig hade jag kunnat ana vad den skulle innebära. På vår skola resulterade kursen i ett synnerligen lyckat arbete med subtraktion. Bakgrunden var att vi hade identifierat detta som ett problemområde, bl. a. genom ÄP i åk.5. Hela skolan förenades i ett gemensamt subtraktionsarbete, som skapade stort engagemang och gav ett bra resultat.

Föreläsningen erbjuder tips på subtraktionsteori och en gemensam utvecklingsmodell som är överförbar till andra identifierade problemområden inom skolan.

Jag är mellanstadielärare sedan -87 och har under dessa 20 år mestadels arbetat som klasslärare. Undantaget några år som projektledare för IT-projekt i skolan. Har alltid känt stort engagemang för skolutveckling och senaste åren har det mest handlat om matematikutveckling.

Margareta Löfstedt, Mellanstadielärare, Moröskolan, Skellefteå

Klicka här för full dokumentation

Hem