315 Webbstöd i matematikundervisning/inlärning

Gr/Gy
Föreläsning

Georg Lewin

I allt fler klassrum och hemma hos allt fler lärare och studerande finns nu bredband. Innehåller Internet något av värde för oss? Jag har letat och sammanställt länkar till lämpliga matematikprogram för gymnasiekurser och i viss mån grundskolekurser som är gratis. Länkarna ligger på nätet www.asovux.se/lankar . De är sorterade efter kurser och kursområden. Jag kommer att visa exempel på olika typer av länkar och redogöra för mina erfarenheter av att använda dem i undervisningen. Arbetet är delvis gjort som ett projekt hos Kompetensfonden.

Jag kommer även att demonstrera programmet GeoGebra. Det är ett gratis dynamiskt matematikprogram för användning i skolan. Programmet knyter ihop geometri, algebra och numeriska beräkningar. På GeoGebraWiki finns en hel del färdigt undervisningsmaterial.

Klicka här för full dokumentation

Hem