711 Samarbetsinlärning – en väg till målen

Gr
Föreläsning

Gunilla Essén
Rolf Sjöstedt

Hur kan eleverna bli aktivt medvetna om sitt eget lärande och få insikt i och ta ansvar för sin utveckling och sitt lärande?

På vilket sätt kan pedagogisk dokumentation och bedömning användas som verktyg för såväl lärare som elever?

I vårt arbete har vi fokuserat på samarbetsinlärning - vi menar att det är viktigt att eleverna
blir medvetna om att det finns flera olika sätt att tänka och olika sätt att lösa problem. Genom att arbeta tillsammans med andra berikar jag mitt eget tänkande samtidigt som jag bidrar till gruppens lärande. Eleverna har använt utvärdering och reflektion för att jämföra i vilken situation de lär sig bäst. Vi har även använt en matris där eleverna fått bedöma sitt eget lärande och kunnande, ensamma, i samspel med varandra och i samspel med läraren.
Under läsåret 06/07 gick vi kursen ”Matematik - bedömning som ett verktyg för lärande” på LHS. Under kursen startade vårt samarbete vilket resulterade i ett gemensamt projektarbete.

Vi vill nu delge våra erfarenheter från ett samarbete där elever i grundskolans yngre år arbetat med samma uppgifter och utifrån samma modell som elever i grundskolans senare år. Vi berättar också om hur det arbetet har stimulerat oss att gå vidare och hur vi har vidareutvecklat arbetssättet. Mycket tid för samtal och diskussioner kommer att ges.

Gunilla Essén arbetar som lärare på Solskenets skola i Uppsala med år F-3
Rolf Sjöstedt arbetar som lärare på Dvärsätts skola i Krokom med år 6-9

Klicka här för full dokumentation

Hem