929 Upptäck, undersök och verifiera – mera kreativitet i undervisningen med ny teknik

Gy
Föreläsning

Lars Jakobsson

Undervisningen i matematik kan göras mera levande om eleverna får se olika sätt att behandla ett problem. Låt dem upptäcka ett fenomen via listor eller via en graf. Fortsätt att undersöka fenomenet för att se om detta gäller mer än i ett specialfall. Avsluta med att använda CAS, för att verifiera upptäckterna. Med den senaste tekniken som verktyg kan matematikundervisningen göras mera kreativ och lustbetonad och framför allt göras tillgänglig på olika nivåer för eleverna i ett klassrum.

Under föreläsningen belyser jag detta med ett flertal exempel.

Lars Jakobsson har varit verksam som gymnasielärare i matematik och fysik i 30 år. Därefter arbetade Lars som universitetslektor vid lärarutbildningen i Malmö under drygt 6 år och är för närvarande verksam med fortbildning i matematik och fysik.

Klicka här för full dokumentation

Hem