910 Pyramiden – et arbeid med målestokk, areal og rom

Fö/Gt
Workshop

Oddveig Øgaard
Kari Haukås Lunde

Med utgangspunkt i pyramiden og tetraederfraktalen vil vi belyse matematiske emner som rom, areal og målestokk. Mange barn møter romlige figurer todimensjonalt i bøkene. For at barna skal få større forståelse av hvordan tredimensjonale figurer ser ut, må barna få bygge selv. Derfor vil vi jobbe i workshop der kursdeltakerne får bygge tredimensjonalt med ulike materialer som f.eks.sugerør eller pinner i ulike lengder. Deltakerne får også arbeide i en til en, og skape rom.

Kari Haukås Lunde
Lærer i småskolen ved Bryne skule.
Medlem av sentralstyret for LAMIS i Norge.
Har kurs om begynneropplæringen i matematikk for lærere i skolen.

Oddveig Øgaard
Lærer/førskolelærer i småskolen ved Bryne skule.
Ressursperson/frikjøpt av Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen.
Har mye kurs for førskolelærere og personal i barnehager, og lærere i skolen.

Klicka här för full dokumentation

Hem