1021 Samlärande i Matematikundervisning

Gs, Skolledare
Workshop

Petra Svensson
Gunilla Mellhammar

Att skapa variation i vår matematikundervisning är viktigt för oss och våra elever. Följande fyra begrepp har vi som ledord i vår kontakt med eleverna.

A    Aktivitet
R    Reflektion
I    Interaktion
D    Dokumentation

Elever som har lätt för att ta till sig matematik och elever som har svårigheter känner sig delaktiga i samlärande situationer. I de olika grupper som skapas blir det ett givande och tagande. Eleverna blir engagerade och vi har höga förväntningar på eleverna.

Eleverna vinner fördelar genom att lära sig samverka och lära av varandra. De blir också uppmärksamma på samarbetets värde.
Vi berättar om hur vi gör som lärare för att göra eleverna medvetna om att de kan lära av varandra. Beprövad erfarenhet! Under workshopen får ni även en hel del tips på olika aktiviteter och ni får också pröva på några aktiviteter som vi använder oss av.
Fungerar dessa aktiviteter både i östra respektive västra Malmö?

Petra Svensson (ansvarig). MaNO-lärare Rosengårdsskolan 6-9, Matematikutvecklare Rosengård, Matematikutvecklare Pedagogiska centralen.
Gunilla Mellhammar. Folkskollärare och speciallärare med mångårig erfarenhet av undervisning skolår 4-9, Ma / Sv -lärare Sundsbroskolan 6-9, Samordnare för Malmös Matematikutvecklare RMS, Matematikutvecklare Pedagogiska Centralen

Klicka här för full dokumentation

Hem