Månadens problem

Månadens problem presenterar tre Känguruproblem av olika svårighetsgrad för olika åldrar.

Nya Månadens problem publiceras i början av januari, februari, mars, april, maj, september, oktober och november. Lösningar och kommentarer publiceras i mitten av följande månad. Under juni–augusti finns tre sommarproblem och i december kommer istället Nämnarens adventskalender.

Problemen i Kängurutävlingen har alternativsvar att välja mellan. I Månadens problem är alternativen borttagna utom i de fall då de på något sätt är väsentliga för lösningen.


Skicka in lösningar

Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni har löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen.

Tala om ifall du inte vill att ditt (eller en elevs) namn ska publiceras, berätta gärna också om du är lärare eller elev.

Adress

Skicka lösningarna till: manadens_problem@ncm.gu.se

eller

Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Arkiv

Letar du efter fler utmaningar så har vi sparat alla tidigare års Månadens problem, sorterat efter år.

Problem

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Svar

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006