Månadens problem, april 2023

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf: Alla problem

Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av maj 2023!


Skicka in lösningar

Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om, om ni inte vill att ert namn skall publiceras, tala gärna också om, om ni är lärare eller elev.

Skicka era bidrag via mail… manadens_problem@ncm.gu.se. (Skriv gärna i rubrikraden vilken månad det gäller, t ex Månadens problem april 2023.)

eller till:

Månadens problem
NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg