Månadens problem, september 2008

Problem 1

Runt en rektangulär trädgård finns en grusgång som är lika bred överallt. Om du går runt trädgården längs gångens ytterkanter går du 8 m längre än om du går längs gångens innerkanter. Hur bred är grusgången?


Problem 2

En skattkista innehåller 5 skrin. Varje skrin innehåller 3 askar. I varje ask finns 10 guldpengar. Skattkista, skrin och askar är alla låsta. Hur många lås måste du öppna för att få tag på 50 guldpengar?


Problem 3

På hur många olika sätt kan du välja en vit och en svart ruta på ett schackbräde, så att de två rutorna ligger både i olika rader och i olika kolumner?


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD