Månadens problem, nov 2010

Problem 1

Alla barn i Adams och Evas klass har ställt upp sig på ett led efter varandra. Bakom Adam står 16 barn. Ett av dem är Eva. Framför Eva står 14 barn. Ett av dem är Adam. Mellan Adam och Eva står det 7 barn. Hur många barn står uppställda i ledet?


Problem 2

Summan av fem på varandra följande heltal är 2005. Vilket är det största av de fem talen?


Problem 3

Bilden föreställer tre halvcirklar. Ändpunkterna A och B på den övre halvcirkeln ligger rakt ovanför mittpunkterna E och F till de två undre halvcirklarna. Om varje halvcirkel har radien 2 cm, hur många cm² är arean av det skuggade området?

problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD