Svar och lösningar, april 2014

  Lösningar av problemen har kommit från:

  Mirja F. i Vilhelmina

  Egor J., Strandskolan i Klagshamn, Malmö.

  Xi. Li.

  Edvin G. åk 8 på Helenaskolan i Skövde. (lärare: Alma Gullbrand)

  Jonathan G. årsk. 8 och Isak H. årsk. 7 på Göteborgs Högre Samskola

  Vera P. 5a Lilla Adolf Fredrik skola Stockholm

  Ladda ner lösningarna som pdf …
  Innehåll: LR