Månadens problem, april 2010

Problem 1

Räkneorden för 1 till och med 10 på Hawaiianska är (i oordning):

Ewalu
Umi
Ekolo
Elima
Eono
Ekahi
Ehiku
Elua
Eiwa
Eha

I matteboken har någon skrivit följande:

Ekahi+Ekahi=Elua
Ekahi+Elua=Ekolu
Ekolu+Ekolu+Ekolu=Eiwa
Elua+Elua+Elua+Elua+Elua=Umi
Elua+Elua=Eha
Elima+Elima=Umi
Elima+Ekolu=Ewalu
Eono+Elua=Ewalu
Ehiku+Ekolu=Umi

Kan ni fundera ut vilka hawaiianska räkneord som motsvarar de svenska räkneorden?


Problem 2

Ali har hittat en gammal bok där det fattas en del sidor. Efter en vänstersida med nummer 24 kommer en högersidan som har nummer 45. Hur många blad fattas däremellan?


Problem 3

På en frågesport med 20 frågor ges 7 poäng för varje rätt svar, 2 minuspoäng för varje felaktigt svar och noll poäng för varje överhoppad fråga. Anna fick 87 poäng. Hur många frågor hade hon hoppat över?


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD