Svar och lösningar sommaren 2021

Vi tackar:

Thea Lewis, Olofström
Josefine Mattsson, Olofström
Elis Kokkonen, Olofström
Elis Koskela

som har skickat in svar och lösningar på minst ett av problemen.Rätt svar: Fjärilen


Rätt svar: 1 km mot norr

Rätt svar: A

Om a ökar
Volymen av rätblocket är från början abc. Låt d vara det positiva tale som a eller b eller c ökas med. Då kan rätblocket få följande volymer:
(a + d)bc = abc + dbc
a(b + d)c = abc + dac
ab(d + d) = abc + dab
Eftersom a < b < c så är dab < dac < dbc och volymen blir störst om sidan a ökar.