Svar och lösningar, januari 2007

Problem 1

Fyra personer får plats runt ett kvadratiskt bord när de sitter på varsin sida. Inför skolfesten ställer eleverna ihop sju sådana bord efter varandra till ett enda långt bord. Hur många personer får plats runt detta långbord? [Ecolier 2006, uppg 6]

Svar: 16. Vid ett bord får 4 plats. För varje ytterligare bord blir det 2 platser till. Det får rum två vid varje bord, plus en vid varje kortsida på långbordet.


Problem 2

Två sidor i en triangel är 7 cm vardera. Den tredje sidans längd är ett helt antal centimeter. Vilken är den största möjliga omkrets en sådan triangel kan ha? [Cadet 2006, uppg 8]

Svar: 27 cm. Den tredje sidan måste vara kortare än 14 cm, dvs maximalt 13 cm.


Problem 3

En kvadrat är uppdelad i 18 mindre kvadrater av vilka 17 har sidlängden 1. Hur stor area har den stora kvadraten? [Student 2004, uppg 7]

Svar: 81. Kvadraten har två vinkelräta sidor med vardera 9 småkvadrater (tillsammans 17)


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD