Månadens problem, mars 2023

Till er som skickar in bidrag: finns det några andra verktyg än mail ni hellre skulle använda för att visa era lösningar? Vi skulle vilja göra det så smidigt som möjligt för lärare och elever att dela sina svar och tar gärna emot tips.

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf: Alla problem mars 2023

Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av april 2023!


Skicka in lösningar

Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om, om ni inte vill att ert namn skall publiceras, tala gärna också om, om ni är lärare eller elev.

Skicka era bidrag via mail… manadens_problem@ncm.gu.se. (Skriv gärna i rubrikraden vilken månad det gäller, t ex Månadens problem mars 2023.)

eller till:

Månadens problem
NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg