Svar och lösningar, maj 2014

    Lösningar av problemen har kommit från:

    Sanna, Mihaela och Magdalena som har läst Ma1a på gymnasiet i Örnsköldsviks kommun (lärare: Sandra Eriksson)

    Vera P. 5a Lilla Adolf Fredrik skola, Stockholm

    Ladda ner lösningarna som pdf …
    Innehåll: LR