Hälsa på Besök NCM!

Vi vill ha besök och tar gärna emot gäster! Vi har dock ingen reception på kontoret, därför ber vi er att kontakta oss först.

Nedan finns en lista över vem som har hand om respektive avdelning på NCM. Ring eller mejla oss gärna och boka in ditt besök!

Bibliotek

Kontakta administrationen

031 786 6985 alt. 031 786 2203
ncm@ncm.gu.se

Du kan besöka vårt bibliotek och läsa litteratur på plats eller låna våra böcker.

NCM:s bibliotek är ett specialbibliotek för matematikdidaktisk litteratur. Mindre samlingar finns även inom ämnena matematik och pedagogik. En del av de äldre publikationerna utgörs av donationer.
Bibliotekets bestånd är sökbart i LIBRIS (beteckning: Gx, placering: NCM) samt i GUNDA (Göteborgs universitetsbiblioteks databas).

Donatorer

 • Peder Claesson
 • Göte Dahland
 • Yngve Domar
 • Göran Emanuelsson
 • Bengt Johansson
 • Jeremy Kilpatrick
 • Lisbeth Lindberg
 • Olof Magne
 • Karl Petter Nordlund
 • Ulla Runesson
 • Ronnie Ryding

Stor bokdonation från docent Olof Magne

NCM har mottagit en stor bokdonation från docent Olof Magne. Samlingen finns nu i NCM:s lokaler på Vera Sandbergs allé 5 A i Göteborg. Donationen utgörs av cirka trettio hyllmeter pedagogisk, psykologisk och didaktisk/metodisk litteratur med tyngdpunkt på undervisning och lärande i matematik. Förutom svensk litteratur består samlingen av en lika stor del från övriga Norden, England, Tyskland, Frankrike och USA. Det finns även läromedel, en mindre del tidskrifter samt spel och åskådningsmaterial. En dryg halvmeter av den äldre litteraturen har tryckår från 1800-talet och i några fall från 1700-talet.

Förre föreståndaren Bengt Johansson t.v. och Olof Magne t.h.
Olof Magne (t.h. i bilden. NCM:s förre föreståndare Bengt Johansson t.v.)

Olof Magne utbildade sig till folkskollärare med examen 1939. Han var först verksam i Göteborg som lärare och skolpsykolog. Sedan studerade han psykologi, pedagogik, filosofi och statskunskap vid Göteborgs högskola/universitet där han blev fil. dr. 1952. Några år senare blev han docent och 1988 hedersdoktor vid Åbo akademi. Ola Magne har verkat som länsskolinspektör och vidare som lektor och professor vid lärarhögskolan i Malmö. Bland många nationella och internationalla uppdrag kan nämnas att han varit President för European Association for Special Education. Hans huvudintressen var inlärningspsykologi och specialundervisning med särskilt fokus på matematikämnet.

Läroboksutställning

Anette Fröberg

Ansvarar för läroboksutställningen

Läroboksutställningen omfattar aktuella, svenska (fysiska och vissa digitala) matematikläroböcker och kringmateriel – t ex lärarhandledningar, spel, pussel och lådor med problemlösningskort – från förskola till gymnasieskola och vuxenundervisning. Varje förlag presenterar sina matematikläromedelsserier och kompletterar innehållet kontinuerligt.

Ett besök i läroboksutställningen är kostnadsfritt men kontakta Anette Fröberg innan besöket.

Senaste uppdatering

Sanoma: 2022-10-24

Gleerups: 2024-06-19

Natur och Kultur: 2022-06-13

Liber: 2023-05-29

Studentlitteratur: 2023-10-16

Mappia: 2024-03-19

Mena Media (fd Skolcopy) : 2022-05-10

Majema: 2020-09-09

NE (digitala läromedel): åtkomst till deras sida sedan april 2022

Matematikverkstad

Anette Fröberg

Ansvarar för bokning av matematikverkstad

NCM:s matematikverkstad är en mötesplats för alla som är intresserade av att arbeta med ett laborativt och undersökande arbetssätt i matematikundervisningen.

Matematikverkstaden skiljer sig från de flesta andra eftersom målgruppen är lärare och inte elever. De idéer som presenteras om inredning, organisation, planering, material och aktiviteter fungerar lika bra i den vanliga skolmiljön, men kan till viss del behöva anpassas.

Besök

Lärargrupper (om högst 12 personer) får under 2 timmar information och en orientering om matematikverkstaden och ett laborativt arbetssätt i matematik.
Avgift 400 kr per person (exkl moms). Vid bokning frågar vi efter fakturaadress, så ha den och skolans organisationsnummer tillgängligt samt ev. fakturareferens/kod. Bokad plats debiteras om inte avbokning sker tre veckor före besöket. Vid färre än 5 bokningar kontaktar vi er om möjligheten att byta datum för att inte behöva ställa in helt. (Vi debiterar för minst 5 personer för att ett kurstillfälle ska blir av.)

Kontakta Anette Fröberg för att boka datum eller eventuellt diskutera annat datum utöver de fastsatta om ni är en hel grupp.

Vårens fasta datum för bokning
 
 • Tor 18 april, kl 13:00-15:00
 • Tis 7 maj, kl 13:00-15:00

Återbesök

Ibland vill grupper som redan varit på ett besök i matematikverkstaden återkomma och själva sitta och jobba med det material som finns i där.

Avgift 1000 kr (exkl moms).

Tor

Övriga besök

Se vår personalsida för allas kontaktuppgifter.

Hitta hit

Genvägar
  Add a header to begin generating the table of contents