Månadens problem, oktober 2007

Problem 1

Jorma har fått pengar för att köpa tennisbollar. Om han köper fem bollar så får han 10 kronor kvar, men för att köpa sju bollar måste han låna 20 kronor.
Hur mycket kostar en tennisboll?


Problem 2

Kvadraten KLMN är sammansatt av en vit inre kvadrat och fyra likadana färgade rektanglar.Var och en av de färgade rektanglarna har omkretsen 40 cm.
Hur stor area har kvadraten KLMN?


Problem 3

En kvadrat är indelad i 25 likadana smårutor.Hur stor är summan av de fem vinklarna MAN, MBN, MCN, MDN och MEN?


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD