Månadens problem, okt 2010

Problem 1

I rutnätet ska det stå ett tal i varje ruta. Om du lägger samman talen i den övre raden blir summan 3. I den nedre raden är summan 8. Summan av talen i den vänstra kolumnen är 4. Vilken är summan i den högra kolumnen?


Problem 2

Det tar 40 minuter för Mowgli att först gå till fots från sitt hem till havet och sedan direkt rida tillbaka hem på en elefant. Om han istället rider på elefanten till havet och direkt rider hem igen så tar det 32 minuter. Hur lång tid skulle det ta för honom att gå hela vägen till fots?


Problem 3

Vilket är det största möjliga antalet siffror i ett tal om varje par av siffror som står intill varandra ska bilda ett kvadrattal?


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD