Om NCM

NCM:s uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet. Det inrättades genom regeringsbeslut i januari 1999. NCM är ett av flera resurscentra för olika skolämnen som inrättats de senaste 20 åren.

Centrumet finns vid Göteborgs universitet och leds av en föreståndare som, tillsammans med centrumets medarbetare, omsätter övergripande beslut.

Bland NCM:s personal finns personer som har en bakgrund, eller är verksamma som lärare, lärarutbildare, forskare och matematiker. De ansvarar för och deltar i olika verksamheter och projekt som t ex

* utgivning av tidskrifterna Nämnaren och NOMAD
* utgivning av litteratur för lärarutbildning och lärarfortbildning
* deltagande i och arrangemang av seminarier, kurser och konferenser
* drift och utveckling av flera webbplatser.

Miljöarbete

Här följer viss information om hur centrumets miljöpåverkan ser ut. Du finner också länkar till Göteborgs universitets handbok för miljö och hållbar utveckling samt miljöpolicy.

NCM:s samverkanspartners och målgrupper

NCM:s verksamhet präglas självfallet av vårt uppdrag och därmed av våra målgrupper och samverkanspartners. Målgrupper är främst lärare i förskola, skola och vuxenutbildning men även skolor och kommuner. Samverkanspartners är verk, myndigheter och organisationer såväl nationellt som internationellt. Verksamheten är därmed till absolut största delen utåtriktad.

Resor och transporter
NCM är ett nationellt resurscentrum med uppdrag över hela landet vilket medför en del resor i tjänsten. De flesta möten sker nu via digitala medier på distans vilket har minskat vår klimatpåverkan rejält.

NCM specifika verksamhetsrutiner

I dagsläget finns inga unika NCM-rutiner utarbetade.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitets handbok för miljö och hållbar utveckling

Göteborgs universitets Miljöpolicy

About NCM

The National Centre for Mathematics Education (NCM) is commissioned by the Swedish government to coordinate, support, develop, carry out and follow up initiatives promoting Swedish mathematics education in pre-school, school and adult education, and to stimulate and disseminate research in mathematics education in Sweden.

NCM was established in 1999 and has currently a staff of 13, with competence in a broad range including administration, research and teaching. The work at the center relies heavily on an extensive network of teachers, researchers, universities, school authorities and organizations within Sweden, and on international networks in the field of mathematics education and professional development for teachers.

Examples of activities at NCM is production and publication of a journal for mathematics teachers (Nämnaren) and a research journal for mathematics education (NOMAD), and the production of materials and books for teachers professional development. The website (ncm.gu.se) is the prime channel for access to resources developed by the center. NCM is also engaged in in-service training of mathematics teachers, in cooperation with school authorities and municipalities, and many other activities.

Om kakor (cookies) i denna webbplats

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade kakor (eng. cookies).

Cookies på ncm.gu.se och dess associerade webbplatser
Det finns två typer av kakor – permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta lagras som en fil i din dators hårddisk under en viss tid. Temporära lagras tillfälligt i din dators arbetsminne och tas bort efter avslutat besök.

Denna webbplats använder endast en kaka för en enkel besöksräknare samt några olika slags kakor för inloggade användare.

Vill du undvika kakor (cookies) kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies.

Läs även Göteborgs Universitets gemensamma information om cookies

Läs mer om EU:s Cookie-direktiv

Post och telestyrelsens sida om cookies  

Dataskyddsförordningen gäller fr o m den 25/5 2018

Dataskyddsförordningen ersätter bl a Personuppgiftslagen och är en EU-förordning (GDPR). Den gäller som lag och tillämpas på samma sätt i alla EU:s medlemsstater.

NCM samlar in uppgifter som baseras på någon eller några av följande grunder
• samtycke – t ex när du handlar i vår webbshop, registrerar dig för ett seminarium eller för att få något av våra utskick
• avtal – samarbetsavtal
• rättslig förpliktelse – för att vi måste följa lagar och förordningar
• uppgift av allmänt intresse – när det ingår som ett uppdrag till NCM från riksdag och regering

Det här gäller för dina uppgifter hos oss
• dina uppgifter ska behandlas lagligt, korrekt och öppet för dig
• det ska finnas ett särskilt, uttryckligt och berättigat ändamål
• de ska vara relevanta, nödvändiga och inte för omfattande i relation till ändamålet
• de ska vara korrekta och får inte förvaras längre än nödvändigt
• vi skall förvara dina uppgifter på ett rimligt säkert sätt

Du har rätt att
• få tillgång till dina uppgifter
• få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade
• få personuppgifter raderade – detta under förutsättning att uppgifterna inte längre behövs för ändamålet eller att uppgifter inte ska arkiveras enligt krav från annan lagstiftning
• få klar och tydlig information om hur NCM behandlar dina uppgifter

Dina uppgifter sparas hos oss
Dina uppgifter sparas hos oss för att möjliggöra nödvändig administration, uppföljning och kontakt. NCM är skyldig att på begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifterna. Dina uppgifter lämnas aldrig ut till tredje person.

Personuppgiftsansvarig vid NCM
är Peter Nyström, föreståndare. Längst upp på denna sida finns hans kontaktuppgifter.

Information om personuppgifter lämnas av
NCM, Göteborgs universitet.

Läs mer i Göteborgs Universitets snabbguide till personuppgiftsbehandling (i nytt fönster).