Månadens problem, februari 2009

Problem 1

Daniela har kubiska klossar. De är alla lika stora. Hon har lagt ner några av klossarna i en kubisk låda så som du ser på bilden. Hur många fler klossar kan hon få ner i sin låda?


Problem 2

Lajka och hennes husse är på hunduppvisning. Från punkt A till punkt O går en rak bana. Den är 24 m lång. Lajka springer i snön från A till B. Sen springer hon vidare till C, D, E, F osv ända till punkten O. Tillsammans med banan bildar hennes spår kvadrater. Hur långt springer Lajka?


Problem 3

En hund är bunden med ett 10 meter långt rep vid hörnet av ett hus. Vad är omkretsen på det område dit hunden kan nå?


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD