Månadens problem, oktober 2008

Problem 1

Lilla Ru köper karameller. Det finns röda, gula och blå. Röda karameller kostar 4 kronor styck, gula kostar 2 kronor styck och de blå 1 krona styck. Lilla Ru köper minst en karamell av varje sort. Hon betalar 16 kronor för 10 karameller. Hur många röda karameller får hon?


Problem 2

Den största kvadratens area är 16 cm², och den minsta kvadraten, i mitten, har arean 4 cm². Hur stor area har den snedställda kvadraten?


Problem 3

Bilden visar en rektangel ABEF och en triangel ABC. Man vet
att vinkeln ACF är lika med vinkeln CBE. Om FC=6 och CE=2, vilken är arean av ABC?


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD