Månadens problem, mars 2024

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla problem mars 2024

Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av april 2024!

Skicka in lösningar

Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om, om ni inte vill att ert namn skall publiceras, tala gärna också om, om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag via mejl… manadens_problem@ncm.gu.se. (Skriv gärna i rubrikraden vilken månad det gäller, t ex Månadens problem mars 2024.)
eller till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg