Svar och lösningar april 2021

Vi tackar:

Olle Attebring
Didrik Ström, klass 4E, Kungsholmens grundskola, Stockholm
Alva Olsson, Markaryd
Lena Jönsson

som har skickat in svar och lösningar på minst ett av problemen.Rätt svar: 30 bilar

Ett lösningsförslag. Byt stegvis ut 10 bilar mot 6 bussar:
40 bilar + 6 bussar = 46 fordon
30 bilar + 12 bussar = 42 fordon.
Kontrollera att det fungerar för fem turer, eller, att talet 42 kan delas upp i fem termer som ska vara 10 och 6 (eller 5 och 3, dvs de antal vi kan räkna med. Delar av bilar och bussar är inte tänkbart).
10 + 10 + 10 + 6 + 6 = 42.

Vi visar Didriks svar:Lei Yu Jiang, som är lärare på Göteborgs kinesiska kulturskola, visar hur elever kan arbeta med detta problem genom att göra illustrationer som visualiserar deras tankegångar.

Se illustrationer och lösningsförslag >>
Rätt svar: 19 stycken
Rätt svar: 12 stycken