Svar och lösningar, mars 2010

Skicka in era lösningar!

Denna månad har vi fått lösningar från Lovisa Andersson, Jacob Odding och Carl Stenfält klass 4C Kullaviksskolan, åk 3 och 4 i Tormestorp, mattegruppen i 3B och 4B på Ösbyskolan i Gustavsberg, Arvid Lunnemark klass 4d på Djupadalsskolan i Malmö samt sex elever i Grundsärskolan Korsavad 7-10, Simrishamn.

Problem 1


Harry har tre systrar och fem bröder. Hur många systrar och bröder har hans syster Sally?

Lösning
Sex bröder och två systrar.
Eftersom Harry har tre systrar och fem bröder så betyder det att det fi nns sex pojkar och tre fl ickor i familjen. Sally måste då ha sex bröder och två systrar.


Problem 2

Femton karameller delas ut bland ett antal kängurur. Varje känguru får minst en karamell. Inga kängurur får samma antal karameller. Hur många kängurur kan det vara som mest?

Lösning
5 kängurur.
Kängru nr 1 får en karamell, känguru nr 2 får två karameller, känguru nr 3 får tre karameller, känguru nr 4 får fyra karameller och känguru nr 5 får fem karameller. 1+2+3+4+5=15.


Problem 3

Hur många olika vägar finns det från punkten A till punkten B i figuren, om ingen punkt får passeras mer än en gång?

Lösning
8 vägar.
Från A kan man välja två vägar som går till var sitt hörn. Från varje hörn kan man gå vidare på två olika sätt. Man kommer då till ett nytt hörn där man också har två valmöjligheter. Multiplikationsprincipen ger 2⋅2⋅2 = 8 olika vägar.


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD