Månadens problem, okt 2009

Problem 1

A+B=43. Hur mycket är A+B+2?


Problem 2

Vilket av talen A, B, C, D och E är störst? Minst?

A-1 = B+2=C–3=D+4=E–5
Förklara hur du tänker.


Problem 3

Vilket är störst, 2n eller n+2? Förklara.


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD