Svar och lösningar, oktober 2017

Ett stort tack till
Douglas Oredsson, klass 6, Markaryds skola, Markaryd

Maryam Ramzi Al-Helli, NA17, Linköping

Mattias Normell, åk 6

Elsa, åk 5, Täby Friskola

som har skickat in lösningsförslag. Maryam är den enda som löst alla tre problemen.


Lösning på problem 1

Svar: 20 cm2


Det finns alltid fler sätt att lösa ett problem beroende på kunskaper. Vi publicerar Maryams lösning.Lösning på problem 2

Svar: Roten ur 6 ≈ 2,45


Med början inifrån betecknar vi de skuggade områdena, som alla har samma area, I, II och III. De tre områdena täcker tillsammans en fjärdedel av den större cirkelns area . Område I, en kvarncirkel med radie 1, har arean pi/4. Område I och II är en kvartscirkel med area 2pi/4, det ger att den cirkeln har radien roten ur 2. Område I, II och III har arean 3pi/4, det ger att den större cirkeln har radien roten ur 3. Produkten av de tre radierna är 1 · roten ur 2 · roten ur 3 = roten ur 6.
Lösning på problem 3

Svar: 5/7


Även här visar vi Maryams lösning.


Innehåll: LT och SG