Svar och lösningar, oktober 2018

Det är roligt att problemen är uppskattade. Denna månad tackar vi lärarna som låter eleverna arbeta med problemen och följande elever:
Douglas Oredsson, åk 7, Markaryd
Sofie Raab, Philip Ström åk 9 Europa skolan, Stockholm
Valter Olander, Hemsjö skola
Lia 6A, Ingrid Uggla 6A, Victor 6A Christina skolan, Lidingö
William Payment, åk 7, Robertsfors
Arvid Asplund, Stina Lindmark, Ella Lindmark, Rut Bjurda klass 6 Bygdeå skola
Othilia Tobieson, Beatrice Påhl Klass 4b, Carlssons skola, Stockholm
som har skickat in lösningsförslag på minst ett av problemen.

Rätt svar: Mellan P och Q
Många elever antar att de olika formerna har en vikt. Då blir det lätt att beräkna vikten i respektive skål och sedan jämföra. Vi visar lösningen från Ingrid Uggla, Christinaskolan, Lidingö.

Ett generellt resonemang, betrakta skålarna P och Q, från dem kan man konstatera att triangeln är lättare än cirkeln. Jämför nu den fjärde skålen med P och Q. Den måste var tyngre än P men lättare än Q.

Rätt svar: 0
Kalla de fyra talen för a, b, c och d. Då vet vi att (a+b)/2 =7 som ger a + b = 14, (b+c)/2 = 2 som ger b + c = 4 och (c+d)/2 = 5 som ger c + d = -10. Eftersom c = 4 – b så är
4 – b + d = -10, och b = d + 14, det ger a + d = 0. Då blir medelvärdet av det första och sista talet 0.

Rätt svar: 55
Vi visar lösningen från Douglas Oredsson

Eftersom Anna fick ett udda antal poäng måste hon ha svarat rätt på ett udda antal frågor. Det lägsta antalet frågor hon kan ha svarat rätt på är 13. 13 * 7 – 87 = 4. Då har hon svarat fel på två och hoppat över 2.