Strävorna – matris

Strävorna

Strävorna innehåller artiklar från Nämnaren samt lektionsaktiviteter som anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla i grundskolan och på gymnasieskolan. Strävorna kompletteras även med material avsett för särskolans skolformer. Materialet är tänkt att användas som inspiration och stöd för undervisningen och för kompetensutveckling.

Läs mer om Strävorna >>

De länkadresser som finns i aktiviteterna är inte klickbara eftersom de är framtagna för “pappersbruk”. Den vanligast förekommande länken till sidan Matematikpapper är klickbar här >>

Observera att siffrorna längst upp i tabellen och bokstäverna till vänster innehåller länkade texter som ger dig fördjupad information om respektive tabelldel.
Om Strävorna | Nya aktiviteter | Alfabetiskt ordnade | Ordnade efter ruta | För utskrift

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ProblemlösningBegreppProcedurResonemangKommunikationKreativitetRelevansDigital teknikModellering

A

Tal

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

B

Algebra

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

8B

9B

C

Geometri

1C

2C

3C

4C

5C

6C

7C

8C

9C

D

Sannolikhet
och statistik

1D

2D

3D

4D

5D

6D

7D

8D

9D

E

Samband &
förändring

1E

2E

3E

4E

5E

6E

7E

8E

9E

F

Problem-
lösning

1F

2F

3F

4F

5F

6F

7F

8F

9F

Nya aktiviteter

Algenrakapplöpning och en variant med tal i bråkform 3A3B
Konstruera en summa 4A
Rationella tal på tallinjen 2A
Tals helhet och delar 5A
Sanna och falska påståenden 4A