Strävorna innehåller artiklar från Nämnaren samt lektionsaktiviteter som anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla i grundskolan och på gymnasieskolan. Strävorna kompletteras även med material avsett för särskolans skolformer. Materialet är tänkt att användas som inspiration och stöd för undervisningen och för kompetensutveckling.

 

De länkadresser som finns i aktiviteterna är inte klickbara eftersom de är framtagna för “pappersbruk”. Den vanligast förekommande länken är till sidan Matematikpapper

IKT strävor

IKT-strävor

Här finner du aktiviteter som behandlar digitala verktyg.

Blå strävor

Blå strävor

Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna har egna kurs- och ämnesplaner. För att få med dessa skolformer i en matris avsedd för grund- och gymnasieskolan anpassas innehållet på elevnivå.

Strävor gymnasie

Gymnasieaktiviteter

Strävorna har ingen märkning avseende årskurs eller stadium, men här har aktiviteter som är lämpliga för eller speciellt avsedda för gymnasiet samlats.

Nya aktiviteter

  • Jakten på tvåsiffriga tal 5A
  • Gruppera större mängder 4A
  • Algebrakapplöpning och en variant med tal i bråkform 3A 3B
  • Konstruera en summa 4A
  • Rationella tal på tallinjen 2A