Månadens problem, februari 2008

Problem 1

Eva tar ett heltal och fördubblar det. Därefter fördubblar hon det igen, sen en gång till. Vilket av följande tal kan vi vara säkra på inte är hennes slutresultat?

48, 80, 84, 880, 1200


Problem 2

I den engelska staden Newbury går solen en dag upp sju minuter i fem på morgonen och ner klockan fem minuter i halv tio på kvällen. Mitt emellan dessa klockslag infaller den lokala middagstiden. Vilken är det?


Problem 3

Den här piltavlan består av en inre svart cirkel omgiven av en vit och en svart ring. Bredden på varje ring är lika med radien hos den inre cirkeln. Hur många gånger större är den svarta ringens area än den svarta cirkelns area?


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD