Svar och lösningar, april 2023

Vi tackar:

Rishita, åk 6 Gemöskolan, Älmhult
Klass 5, Alsteråskolan, Ålem
Alexander Malmqvist, åk 3, Garphyttans skola, Örebro
Emil Rijo Jayasing Malar, Kärrdalsskolan, Göteborg
Ellen Wiklund, Agnes Blomberg, Tyra Engström, Emma Svensson, Herman Eriksson, Lina Wiegand, Ingrid Hagelin, Emme Simonsson, Astrid Lindqvist Seldahl, Gustav Sundin, Julia Blomberg, Innovitaskolan

som har skickat in svar och lösningar på minst ett av problemen.


Rätt svar: Den trettonde kängurun blir blå

Freja & Nathalie från Alsteråskolan i Ålem har skickat in följande svar:

Tyra Engström, Innovitaskolan har skickat in följande svar:


Rätt svar: 24 st

Astrid, Ingrid, Ebba och Nour, Innovitaskolan, presenterar följande lösning:


Rätt svar: 6 olika sätt

Om någon saknar sitt namn på listan hör gärna av er till manadens_problem@ncm.gu.se så rättar vi till det.