Svar och lösningar, januari 2018

Ett stort tack till
Douglas Oredsson, klass 6, Markaryds skola, Markaryd
Emil Gevorgyan, klass 7a, Växthusets skola, Mölndal
som har skickat in lösningsförslag.

Lösning på problem 1
Svar: 38, 209, 2, 193, 360, 1608

Både Douglas och Emil har olika tolkningar av frågeställningen.
Emil placerar bara in en symbol men väljer att sätta in den även mellan 2 och 0, tex. 2 + 018. Men ett tresiffrigt tal kan inte börja på 0 så den placeringen är inte tillåten
Douglas använder en av symbolerna men placerar in den flera gånger och skickar in följande lösning. Det ger bara tre svar: 20 + 1 + 8 = 29, 20 – 1 – 8 =11 och 20·1·8 = 160


Lösning på problem 2
Svar: 2018

Ett lätt problem som både Douglas och Emil löste korrekt. Så här ser Emils lösning ut
2018 2018 2018 2018 2018 ….(2018ggr)
Det blir 2018 stycken 1:or. Summan blir 2018X1=2018.
Och här kommer Douglas lösning
Lösning på problem 3
Svar: 46 cm

Här har vi inte fått in något korrekt svar. Douglas har en bra strategi. Han konstaterar att
452 =2025, omvandlar nio kvadrater till en större kvadrat och får då 2025 – 9 + 1 = 2017.

Vi får istället pröva med 462 = 2116. För att få 2018 måste vi omvandla 98 små kvadrater till större kvadrater. Om vi av 2×2 kvadrater med sida 1 bildar en kvadrat en kvadrat med sida 2 så minskar det totala antalet kvadrater med 3.

Gör vi motsvarande operationer med 3 x 3 kvadrater med sida 1 så minskar antalet kvadrater med 8 och med 4 x 4 kvadrater med sida 1 blir minskning 15 kvadrater.

Vi kan ta bort 98 kvadrater genom att sex stycken 4 x 4 kvadrater omvandlas till sex kvadrater med sida 4 och en 3 x 3 kvadrat omvandlas till en större kvadrat med sida 3.


Innehåll: Lena Trygg
Innehåll: Susanne Gennow