Månadens problem, november 2015

Här kommer de tre novemberproblemen. Under problem 1 ställer vi två frågor, en enklare och en lite svårare. Problem 2 och 3 är två olika svåra problem med ett gemensamt tema.Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.
Ladda ner november månads problem som pdf …


Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag …
eller
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

problemen …

lösningarna …

Innehåll: LR