Månadens problem, januari 2009

Problem 1

Fyra gråsparvar sitter på ett staket. De heter Leo, Olle, Moa och Ida. Leo sitter mitt emellan Olle och Moa. Avståndet mellan Olle och Leo är detsamma som avståndet mellan Moa och Ida. Leo sitter 4 meter från Ida. Hur långt från Ida sitter Olle?


Problem 2

Hur mycket kostar en boll?


Problem 3

Rektangeln på bilden är indelad i 7 kvadrater.
De tre grå kvadraterna till höger har sidlängden 8 cm.
Vilken sidlängd har den stora vita kvadraten?


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD