Månadens problem, mars 2012

Mars, mars måne, jag kan lura dig till Skåne! En gammal ramsa, som ni kanske känner igen? Fast lugn, vi lurar ingen, alla problemen är på riktigt och kan lösas med lite hjärnaktivitet. Många skickar in lösningar på alla tre problemen, vilket vi naturligtvis tycker är roligt. Försök du också!

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

Ladda ner mars månads problem som pdf …
Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

Skicka era bidrag …

eller

Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: LR