Svar och lösningar, september 2018

Ett stort TACK till:
Douglas Oredsson, åk 7, Markaryd
Wilma Wang, BJH 5c Lomma
Klass 05m4 (åk 7), Helenaskolan, Skövde
Arvid, Samuel,Scilla, Yolo, Vällingbyskolan, Vällingby
som har skickat in lösningsförslag på minst ett av problemenRätt svar: 14 portioner
Anta att flickorna äter 1 del var, då äter pojkarna 2 delar var. Eftersom det är 2 flickor och 3 pojkar så är antal delar de äter tillsammans 2·1 + 3·2 = 8. Det motsvarar 16 portioner Alltså är varje del 2 portioner glass. Tre flickor och två pojkar äter då 3·2 + 2·4 = 14 portioner.

Rätt svar: 14 fyrsiffriga tal

Vi publicerar början på Douglas lösning där han gör ett bra resonemang. Sedan får han inte med alla möjliga tal, vilket eleverna på Helenaskolan lyckas med.

De fjorton talen är:
1452, 1482, 3462, 3492, 5472, 6492, 7482, 1824, 1854, 2874, 3864, 3894, 5874, 6894

Rätt svar: 5 frågor

Vi har inte fått in någon lösning på problemet men ett rätt svar från Wilma.
Eftersom Anna fick ett udda antal poäng måste hon har svarat rätt på ett udda antal frågor. Det lägsta antal frågor hon kan ha svarat rätt på är 13: 13·7 = 91. Anna fick 87 poäng så hon måste ha svarat fel på 2 frågor. Då är antal överhoppade frågor: 20-13-2 = 5.