Svar och lösningar, februari 2021

Vi tackar:

Elever i klass 5A Rosenbergsskolan, Tidaholm
Nils Enders, Rocknebyskolan, Kalmar

som har skickat in svar och lösningar på minst ett av problemen.Rätt svar: Peter, John, Niklas
Peter ger 3 + 2 = 5, John ger 5 * 3 = 15, Niklas ger 15 – 1 = 14

Här handlar det om olika operationers funktion och att den ordning vi väljer spelar avgörande roll. Gå igenom och skriv upp alla alternativen och se hur olika resultaten blir.Rätt svar: B, 2 ggr

Platser för 5 och 3 kan väljas på 5 * 4 = 20 sätt, övriga siffror är ettor. I A blir det hälften så många tal eftersom det är två femmor.

Här följer ett sätt att resonera:
När sifferprodukten är 15 så är siffrorna 1, 1, 1, 3 och 5. Här kan plats för 5 väljas i 5 olika positioner, för vart och ett av dessa kan plats för 3 väljas på 4 sätt, resten är ettor, dvs det är totalt 5 * 4 = 20 tal i mängd B. I mängd A blir det hälften så många, då vi byter ut 3 mot 5. Talen 53111 och 35111 blir t ex lika när vi byter 3 mot 5. Istället för att resonera kan vi skriva upp alla talen efter ett bra system, t ex:

Mängd A
55111, 51511, 51151, 51115 alla med 5 i första position
15511, 15151, 15115 de med 5 i andra position som tillkommer
11551, 11515 de med 5 i tredje position som tillkommer
11155 de med 5 i fjärde position som inte redan är med

Mängd B med 20 tal kan listas på motsvarande sätt.Rätt svar: 6560