Matematikpapper

Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning. En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia …

Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Nilsson@ncm.gu.se.

Läs en Nämnarentext omMatematikpapper >>

Stämmer inte måtten när du skrivit ut? Kontrollera att pdf:en inte skrivs ut med sidskalning.

Kollegieblocksrutigt papper Obs! Finns en lite mörkare och en lite ljusare sida.
1 cm-rutat papper
1 cm-rutat papper Eftersom rutade papper har en tendens att “dra sig” lite i processen från dator till utskrift finns två versioner av det cm-rutade pappret. Prova vilken som passar din skrivare bäst om det är viktigt att det är så exakta mått som möjligt. För 100-procentigt perfekta mått får vi hänvisa till färdigtryckta centimeterrutade papper.
2 cm-rutat papper
3 cm-rutat papper
Papper med rutor 1,8 x 2,5 cm Observera att pappret finns i tre varianter.
Papper med rutor 8 x 5 mm, svarta streck
Papper med rutor 8 x 5 mm, mörkt grå streck
Papper med rutor 8 x 5 mm, ljust grå streck
Papper med rutor 10 x 5 mm, svarta streck
Papper med rutor 10 x 5 mm, mörkt grå streck
Papper med rutor 10 x 5 mm, ljust grå streck
Papper med rutor 10 x 8 mm, svarta streck
Papper med rutor 10 x 8 mm, mörkt grå streck
Papper med rutor 10 x 8 mm, ljust grå streck

Tallinje 0–20, varje heltal utsatt, stående papper
Tallinje 0–20, varje heltal utsatt, liggande papper
Tallinje 0–20, 0, 10 och 20 utsatt, stående papper
Tallinje 0–20, 0, 10 och 20 utsatt, liggande papper
Tallinje 0–20, vart femte tal utsatt
Tallinje 0–20, enbart jämna respektive udda tal utsatta
Tallinje, 0 till 10, på det ena sidan är varje heltal utsatt samt markering för halvorna och på den andra sidan är enbart heltalen utsatta
Tallinje, -10 till 10, varje heltal markerat, alla jämna tal utskrivna
Tallinje 0–50
Tallinje 0–50, fyra tallinjer på ett papper
Tallinje 0–100, flera olika tallinjer 0–100
Tallinjer 0–1, fyra olika tallinjer 0–1 med tiondelar utsatta
Tallinjer med enbart markeringar, sex olika tallinjer med markeringar men utan tal
Stående tallinjer, 0-10 och 0-20
Tallinje 2 cm mellanrum, för användning tillsammans med multilink
Tallinje 2 cm mellanrum, tre stycken som kan sättas samman till en längre tallinje
Talrad 0–100
Talrad 0–100, röda tiotal
Tallinje 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1
Tallinjer 0–100 från TRR 1.3.2

Termometer, -5 till 5
Termometer, -10 till 10
Termometer, -35 till 35
Termometer, -50 till 50

Följande temperaturdiagram kan användas som underlag för att följa temperaturväxlingar under ett helt år. Det finns tre olika kopieringsunderlag, ett mer kompakt och två där det finns en första- och sistasida och mellansidor som får upprepas. Det finns en skrivbar ruta för månaderna (lägg pdf:en på det egna skrivbordet), för övrigt får var och en skriva ut, klippa och klistra efter eget önskemål.
Temperaturdiagram, kompakt
Temperaturdiagram
Temperaturdiagram, datumrad på mitten

I Tänka, resonera och räkna årskurs 1–3 används talkörer som start på varje lektion. Oftast upprepas samma talkör på åtminstone tre sammanhängande lektioner och de kan med fördel användas fler gånger.
Uppslaget i Nämnaren 2023:2 handlar om talkörer
Tallinje 0–100
Tallinje 0–1000
Talkör med halvor, fjärdedelar och femtedelar
Talkör med halvor på tallinjen
Talkör med tredjedelar på tallinjen
Några fler talkörer