Svar och lösningar, november 2007

Problem 1Hur stor del av figuren är blå?

Lösning
Förflytta den vita triangeln längst ner i högra hörnet parallellt med baslinjen så att hypotenusorna för trianglarna i rutan sammanfaller med varandra (Alt spegla den vita triangeln) Det framgår då enklare att det blå området upptar halva arean av en kvadrat.

Resultat: 5 1/2 ruta är vit och 1/2 ruta är blå, dvs 1/12 är blå


Problem 2

Hur många timmar är en halv tredjedel av ett kvarts dygn?

Lösning
Ett kvarts dygn: 24/4 = 6
En tredjedel av ett kvarts dygn: 6/3 = 2
En halv tredjedel av ett kvarts dygn: 2/2 = 1 timme


Problem 3

Om både a och b är tal större än 1, vilken av följande kvoter är störst?


På Carlsons skola i Stockholm finns möjlighet att ägna sig åt matematisk problemlösning som elevens val. Från Enigma-gruppen, som den kallas, har vi fått en lösning på problem 3, (pdf) …


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD