Klassrum


Här finns material för matematikundervisning.

Under rubriken Problemlösning har vi samlat Nämnarens Problemavdelning, Månadens problem, Adventsproblem, Dialoger om problemlösning samt länk till Kängurun.

På sidan Matematikpapper finns kopieringsunderlag, exempelvis olika rutade papper, prickpapper, talkort, hundrarutor, tallinjer och tomma koordinatsystem.

Strävorna innehåller bland annat lektionsaktiviteter för grundskolan, gymnasieskolan och särskolans skolformer.

Andra ingångar med material avsett för användning i klassrummet är Matematikverkstad, Kryptoskolan, Uppslaget, IKT och Litteratur.