Svar och lösningar, januari 2008

Skicka in era lösningar!

Den här månaden har vi fått lösningar från 6 elever på Nygårdsskolan i Billdal samt från Erik Olofsson på Domsjöskolan i Örnsköldsvik. Eleverna har svarat på samtliga uppgifter! Tack för alla fina svar!

Problem 1

Josef bor vid en gata där husen är numrerade från 1 till 24. Varje hus har en brevlåda med husets nummer på. Hur många tvåor finns det på brevlådorna längs Josefs gata?

Lösning
Husnummer som innehåller siffran två är: 2, 12, 20, 21, 22, 23 och 24, dvs 8 tvåor.


Problem 2

Ett bi rör sig genom kupans celler enligt en bestämd regel.
Till vilken cell, A–E, flyttar sig biet härnäst?


Lösning
B. Biets väg upprepas efter 5 celler. När det passerat 13 celler och rör sig in i den 14:e är det detsamma som att gå in i cell nr 4.


Problem 3

Motsatta sidor på en tärning har alltid 7 ögon tillsammans. En tärning rullas så som figuren visar. I startläget har den tre ögon uppåt. Hur många ögon kommer upp i slutläget?


Lösning
I nästa läge har den fyra ögon upp. Motsatt sida mot två ögon har fem som kommer upp därefter. Sedan blir det tre och därefter 1, 4 och till sist 6.


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD