Månadens problem, april 2008

Problem 1

Hur många gram väger kängurun?


Problem 2

Vid ett glasstånd säljs glass av sju smaker. En grupp matematiklärare kommer till ståndet och alla köper en strut med två olika smaker, men ingen vill välja samma smakkombination som någon annan. Hur många olika kombinationer är möjliga?


Problem 3

Man har tre primtal a,b,c med a>b>c. Om a+b+c = 78 och a–b–c = 40 så är abc =
A) 438 B) 590 C) 1062 D) 1239 E) 2006


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD