Månadens problem, december 2008

Problem 1

Sofia knyter en rosett intill sitt högra öra. Hon ställer sig framför en spegel. Hur många av bilderna nedan är det möjligt att hon kan se i spegeln?

A: ingen B: 1 C: 2 D:3 E: alla fyra


Problem 2

Du har sex pinnar med längderna 2 cm, 5 cm, 10 cm, 1997 cm, 2000 cm och 2003 cm. Välj ut tre av pinnarna och gör en triangel av dem. Hur många olika val av pinnar finns det som fungerar?


Problem 3

Med längden av ett positivt heltal n, menar vi antalet primtalsfaktorer i n. Längden av talet 90
är exempelvis lika med 4, eftersom 90=2·3·3·5.
Hur många udda tal under 100 har längden 3?

A: 2 B: 3 C: 5 D: 7 E: inget av dessa svar


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD