Problemlösning

Här finns flera vägar till olika sidor om problemlösning. Vare sig du är lärare, elev eller någon annan intresserad av matematisk problemlösning, finns det mycket att välja bland.

Problemavdelningen är en återkommande sida i Nämnaren där problemen i första hand är tänkta för klassrumsarbete i grundskolan och på gymnasiet.

Adventsproblemen kan många gånger anpassas i klassrummet så att de antingen blir enklare eller mer utmanande.

Månadens problem har tre olika nivåer, från problem som kan lösas relativt konkret till problem som kräver mer abstrakt tänkande.

Dialoger om problemlösning är främst riktat till lärare som vill lösa matematiska problem tillsammans.

Men allra flest problem finns i Kängurutävlingen.