Nätverk

Mattetalanger

Mattetalanger utvecklingen av särskilt matematikbegåvade elever. Innehållet bygger på forsknings- och erfarenhetsbaserade kunskaper.

Matematikbiennalen

Under intensiva dygn får deltagare en totalupplevelse av matematik, med möjligheter till möten med entusiaster och ansvariga på alla nivåer i vårt utbildningssystem. Beskrivningar av forskning, utvecklings- och vardagsarbete i föredrag, i diskussioner samt i idé-, informations- och läromedelsutställningar har både bredd och djup. Den matematikintresserade läraren är i centrum och närkontakt med senaste idéer och utveckling.

Svensk förening för matematikdidaktisk forskning

SMDF verkar för att stärka den svenska matematikdidaktiska forskningens utveckling och kvalitet samt betydelsen för utbildning i matematik på alla nivåer. 

Lärarutbildare i matematik, LUMA

Ett högskolenätverk med årliga seminarier med utbyte av erfarenheter och idéer om matematikutbildning nationellt och internationellt för att stödja och diskutera forskning och utvecklingsarbete kring matematikutbildning och lärarutbildning i Sverige.

Learning study & lesson study

Webbplatsen uppdateras inte längre aktivt, men innehåller litteratur, länkar och stöd för genomförande, samt resultat från tidigare studier om Learning study och Lesson study

Dubbla vinkeln

Arkiverad webbplats

För den som letar efter äldre innehåll från vår förra site.

NCM i sociala medier