Svar och lösningar, maj 2018

Ett stort TACK till: Douglas Oredsson, klass 6, Markaryds skola, Markaryd
Anton Lidström, Juliet Hedström, Sara Lofter, Rebecca Viktorin Wallenklint och Amélie Ollén Hansson, Lugnets skola, Stockholm
Ellen, Anton Gnarpskola
Klass 5 (John, Noa och Tomer) och klass 6 på Hillelskolan (Ester, Joel, Jonathan, Leah och Sara).
Klass 4b vid Hammarlundens skola på Hammarö
Josefine Karlsson, Halmstad
Melker och Love, Halmstad
Nina Ivanov Nikolic, Malmö
som har skickat in lösningsförslag på minst ett av problemen


Rätt svar: 50 år
Vi har fått in många lösningar på problemet. Vi har utöver det rätta svaret fått in svaren 40 år och 80 år. Då har man inte läst hela frågan. Vi publicerar Douglas lösning!


Rätt svar: 40 år
Vi har fått in några bidrag med rätt svar. Men svaren är framtaget med test eller prövning. Hur löser man detta problem? Ett sätt är att använda en ekvation. Anta att Lady Beth är x år. Då har hon (100 –x) år kvar att leva. Informationen ger följande ekvation:


Rätt svar: 6 gånger
Här har vi inte fått in någon rätt lösning. Låt n vara Tovas ålder. Då är mammans ålder n + 20. Då gäller att . n måste vara en delare till 20. De positiva delarna till 20 är 1, 2, 4, 5, 10 och 20. Sex gånger kommer Tovas ålder vara en delare till mammans ålder.