Månadens problem, februari 2007

Problem 1

På bilden ser du vägen mellan Annas hus och Berts. Den är ritad med en heldragen linje. Just nu pågår ett vägarbete så Anna och Bert måste ta en omväg för att hälsa på varandra. Då går de den väg som är ritad med en streckad linje. Hur mycket längre blir det att gå omvägen? [Ecolier 2004, uppg 3]Problem 2

Vilket tal ska stå istället för frågetecknet? [Cadet 2004, uppg 8]Problem 3

Bilden föreställer tre halvcirklar. Ändpunkterna A och B på den övre halvcirkeln ligger rakt ovanför mittpunkterna E och F till de två undre halvcirklarna. Om varje halvcirkel har radien 2 cm, hur många cm² är arean av det skuggade området? [Junior 2005, uppg 15]


A: 2π B: 7 C: 2π+1 D: 8 E: 2π+2


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD