Månadens problem, sep 2010

Problem 1

I varje ruta på brädet ska en av siffrorna 1, 2 eller 3 skrivas in. Varje rad och varje kolumn ska innehålla alla tre siffrorna. Harry har börjat fylla i rutorna.Vad kan han skriva i rutan med frågetecknet?


Problem 2

Bilden innehåller sex lika stora cirklar som precis får plats i en rektangel. En mindre rektangel har sina hörn i fyra av cirklarnas mittpunkter. Denna mindre rektangel har omkretsen 60 cm. Vilken omkrets har den större rektangeln?


Problem 3

Vilket av följande tal kan skrivas som produkten av fyra olika heltal som alla är större än 1?
A: 625 B: 124 C: 108 D: 2187 E: 2025


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD